Bijlage: activiteitenplan

Activiteitenplan EN MN Afs. term. (in jr.) Investeringen Totaal investering % t.l.v. fond-sen grex Inc./ struct.
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei EN 10 0 84.000 0 0 84.000 0 0 -11.340 -11.046 S
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens MN 25 0 29.000 259.000 0 288.000 50% 0 -508 -10.800 -10.800 S
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor MN 25 0 0 80.000 0 80.000 50% 0 0 -3.000 -3.000 S
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg MN 25 0 44.200 397.800 0 442.000 50% 0 -774 -16.575 -16.575 S
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen MN 25 0 21.000 194.000 0 215.000 50% 0 -368 -8.063 -8.063 S
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide MN 25 0 0 110.000 0 110.000 50% 0 0 0 -4.125 S
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein MN 25 0 100.000 0 0 100.000 50% 0 0 -3.750 -3.680 S
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg MN 25 0 25.000 0 0 25.000 0 -1.875 -1.840 -1.840 S
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind MN 25 0 0 0 200.000 200.000 50% 0 0 0 0 S
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn MN 25 0 0 150.000 0 150.000 50% 0 0 -5.625 -5.625 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan EN 7 0 70.000 0 0 70.000 0 -12.450 -12.100 -12.100 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ EN 7 0 45.000 0 0 45.000 0 -8.004 -7.779 -7.779 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters EN 5 0 30.000 0 0 30.000 0 -7.050 -6.840 -6.840 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 EN 10 0 20.000 0 0 20.000 0 -2.700 -2.630 -2.630 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker EN 15 0 85.000 0 0 85.000 0 -8.642 -8.443 -8.443 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller EN 7 0 0 7.000 0 7.000 0 0 -1.245 -1.245 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB EN 7 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 EN 10 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 EN 10 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 EN 15 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 EN 10 0 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0 S
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren - - 65.000 65.000 215.000 215.000 560.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T S
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren EN 5 0 0 35.000 35.000 70.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T S
Reconstructie Hout West MN 25 0 66.000 0 0 66.000 0 -4.950 -4.858 -4.858 S
Herinrichting wijk Hulst MN 25 50.000 0 0 0 50.000 -3.750 -3.680 -3.610 -3.610 S
Subtotaal -3.750 -51.000 -108.498 -112.259
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 0 54.820 114.362 114.362
Totaal -3.750 3.820 5.864 2.103
Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in kadernota
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) EN 60 1.381.828 1.234.912 1.252.639 2.369.852 6.239.231 GRP GRP GRP GRP S
Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen EN 15 136.345 268.851 193.494 53.186 651.876 GRP GRP GRP GRP S
Drukriolering EN 40 0 0 10.825 77.599 88.424 GRP GRP GRP GRP S
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III MN 25 60.700 546.300 0 0 607.000 50% 0 -1.063 -22.763 -22.338 S
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III MN 25 20.000 180.000 0 0 200.000 50% 0 -350 -7.500 -7.360 S
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) MN 25 78.203 78.203 78.203 78.203 312.812 -5.866 -11.621 -17.267 -22.804 S
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) MN 40 37.000 37.000 37.000 37.000 148.000 -2.220 -4.408 -6.563 -8.686 S
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) MN 20 173.000 173.000 173.000 173.000 692.000 -14.705 -29.107 -43.207 -57.004 S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken EN 10 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 S
Onderzoeksbudget energietransities EN 4 pm pm pm pm 0 0 0 0 0 S
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" EN 4 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 -4.275 -8.419 -12.432 -16.313 S
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf MN 25 200.000 190.000 pm pm 390.000 0 -7.000 -29.250 -28.704 S
Natuuropgave Sang en Goorkens MN 25 0 0 pm pm 0 0 0 0 S
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen EN 25 40.000 0 0 0 40.000 50% 0 -1.500 -1.472 -1.444 S
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) - - expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 -25.000 S
Reconstructie groen MN 20 0 0 0 114.000 114.000 0 0 0 0 S
Subtotaal -27.066 -63.468 -140.454 -189.653
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 40.626 93.470 116.365 116.365
Totaal 13.560 30.002 -24.089 -73.288
Nieuw in kadernota
Ruimte
Speelruimtebeleidplan (investeringen) MN 15 100.000 100.000 100.000 10.000 310.000 0 -10.167 -20.100 -29.800 S
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) - - expl. expl. expl. expl. 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 S
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) - - expl. expl. expl. expl. 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 S
Reconstructie wegen buitengebied MN 25 575.000 696.000 647.000 524.000 2.442.000 0 -53.375 -122.910 -185.839 S
Omgevingswet - - expl. expl. expl. expl. 0 -40.000 0 0 0 I
Uitvoering Woonvisie lokaal - - expl. expl. expl. expl. 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 S
Uitvoering regionale visie op wonen - - expl. expl. expl. expl. 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 S
Woonwensenonderzoek SGE - - expl. expl. expl. expl. 0 -10.000 0 0 -10.000 I
Centrum Geldrop:
Langparkeren Molenstraat 12 MN 25 45.000 0 0 0 45.000 0 -3.375 -3.312 -3.249 S
Langparkeren Kasteelpark MN 25 200.000 0 0 0 200.000 0 -15.000 -14.720 -14.440 S
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid:
Herinrichting Bolsiusstraat MN 25 0 50.000 0 0 50.000 0 0 -3.750 -3.680 S
Herinrichting Vogelpoelstraat MN 25 0 60.000 0 0 60.000 0 0 -4.500 -4.416 S
Ventweg Geldropseweg MN 25 40.000 40.000 0 0 -3.000 -2.944 S
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo MN 25 65.000 65.000 0 -4.875 -4.784 -4.693 S
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … MN 20 120.000 120.000 0 -10.200 -9.990 -9.780 S
Aanpassen waterrad Hofdael MN 20 75.000 75.000 0 -6.375 -6.244 -6.113 S
? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan MN 20 -75.000 -75.000 0 6.375 6.244 6.113 S
Hertaxatie gebouwen MN 10 50.000 50.000 0 0 0 -6.750 S
Maatschappelijke Ontwikkeling
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties - - expl. expl. expl. expl. 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 S
Programmamanager wijkontwikkelingsplannen - - expl. expl. expl. expl. 0 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 S
? Ten laste van grondexploitatie - - expl. expl. expl. expl. 0 41.500 41.500 41.500 41.500 S
Verlaging afdrachten monumentenbeleid - - expl. expl. expl. expl. 0 8.000 8.000 8.000 8.000 S
Exploitatie en beheer SCC Hofdael - - expl. expl. expl. expl. 0 -80.475 -119.534 -53.764 -4.372 S
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael EN 20 0 350.000 0 0 350.000 0 -29.750 -29.138 -28.525 S
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop EN div. 95.000 0 0 0 95.000 -11.242 -10.965 -10.688 -10.410 S
Beschermd wonen - - expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 0 S
Taskforce Sociaal Domein - - expl. expl. expl. expl. 0 -430.000 -330.000 -150.000 -150.000 S
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein - - expl. expl. expl. expl. 0 -3.000.000 -3.000.000 -1.952.994 -784.291 S
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting - - expl. expl. expl. expl. 0 187.000 207.000 207.000 207.000 S
Bijstelling budget OAB/VVE - - expl. expl. expl. expl. 0 89.004 89.004 89.004 89.004 S
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting - - expl. expl. expl. expl. 0 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 S
Verhoging kosten leerplicht - - expl. expl. expl. expl. 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 S
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht - - expl. expl. expl. expl. 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 S
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties - - expl. expl. expl. expl. 0 420.282 420.282 420.282 420.282 S
Ondersteuning
Aankoop brandweerkazerne Mierlo EN div. 0 0 914.095 0 914.095 0 0 0 -59.655 S
? Extra huurinkomsten VRBZO - - expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 59.655 S
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders - - expl. expl. expl. expl. 0 65.000 65.000 65.000 65.000 S
Totaal -3.116.131 -3.111.655 -1.908.064 -777.603
Totaal -3.106.322 -3.077.833 -1.926.289 -848.788