Sitemap

Kadernota 2020-2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en leeswijzer Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financiële uitgangspunten Blz. 5
Algemeen Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Vertrekpunt van de kadernota Blz. 8
Vertrekpunt kadernota Blz. 9
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo Blz. 10
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo Blz. 11
toelichting eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo Blz. 12
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo Blz. 13
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo Blz. 14
toelichting lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo Blz. 15
Indexcijfers Blz. 16
Indexen meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 17
Indexen meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 18
toelichting indexen Blz. 19
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 20
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 21
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Blz. 22
Metropoolregio Eindhoven (MRE) Blz. 23
PlusTeam Blz. 24
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) Blz. 25
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Blz. 26
Dienst Dommelvallei Blz. 27
Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten Blz. 28
tabel verloop begrotingssaldo na verwerking financiele uitgangspunten Blz. 29
Vraag naar middelen Blz. 30
Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 31
Opgenomen in begroting maar nog niet gevoteerd Blz. 32
Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast Blz. 33
toelichting opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast Blz. 34
Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen Blz. 35
Verloop begrotingssaldo Blz. 36
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein Blz. 37
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein Blz. 38
Vraag naar middelen per programma Blz. 39
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 40
toelichting Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 41
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 42
toelichting Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 43
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 44
toelichting Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 45
Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs Blz. 46
toelichting Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs Blz. 47
Kosten taskforce Sociaal Domein Blz. 48
toelichting Taskforce Sociaal Domein Blz. 49
Verschil begroting 2018 t.o.v. 2019 Blz. 50
toelichting sociaal domein deel 2 Blz. 51
Taakstelling Taskforce Blz. 52
Businesscase CMD Blz. 53
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 54
toelichting Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 55
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 56
toelichting Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 57
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 58
toelichting Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 59
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 60
toelichting Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 61
Programma 11. Financiën Blz. 62
toelichting Programma 11. Financiën Blz. 63
Vraag naar middelen Blz. 64
Dekking Blz. 65
Dekkingsvoorstellen Blz. 66
Dekkingsvoorstellen Blz. 67
toelichting Dekkingsvoorstellen Blz. 68
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen Blz. 69
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen Blz. 70
dekking Blz. 71
Verloop algemene reserve Blz. 72
Verloop algemene reserve Blz. 73
toelichting verloop algemene reserve Blz. 74
Bijlage: activiteitenplan Blz. 75
Activiteitenplan Blz. 76
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap