Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve 2019 2020 2021 2022 2023
Stand per 1 januari (voorlopige jrr. 2018) 5.171.895 931.107 -1.837.748 -4.222.644 -4.883.424
Negatief exploitatiesaldo MPB 2019-2022 -1.209.687 -489.677 -97.626 0 0
Kadernota 2020-2023 -1.804.023 -2.279.177 -2.287.271 -660.780 0
Negatief exploitatiesaldo 2018 (voorlopige jrr. 2018) -1.227.078 0 0 0 0
Stand per 31 december 931.107 -1.837.748 -4.222.644 -4.883.424 -4.883.424
Onder het minimum van € 3.500.000,- -2.568.893 -5.337.748 -7.722.644 -8.383.424 -8.383.424

In aanloop naar de begroting komen wij met voorstellen om de algemene reserve aan te zuiveren. Daarbij kijken wij ook naar beschikbare reserves die hier (gedeeltelijk) voor ingezet kunnen worden.