Jaarstukken 2021

De gemeente Geldrop-Mierlo geeft in de digitale jaarstukken 2021 een toelichting op gerealiseerd beleid en wat dat heeft gekost. Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden, inwoners en andere belangstellenden.