Subsidie Bereikbaarheidsakkoord

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2021 GELDROP-MIERLO
Begroting (beschikt) Project realisatie Project vaststelling Saldo BBA subsidie Indicatoren
Projectnr. Project omschrijving subsidie aan gemeente datum verlening Totale subsidabele kosten (begroot) Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25% Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2020 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2021 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief Project gereed (J/N) Vast te stellen subsidiebedrag t/m 2021 (BBA) verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2021 (nog lopende projecten) planning jaar afronding GGA projectcode mijlpalen - toelichting project
013b HOV Eindhoven - Geldrop busbaan Geldrop 12-3-2019 84.500 21.125 84.500 - 84.500 J 21.125 2021 vastgesteld 2-12-2021
015a OV doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierloseweg-West Geldrop Geldrop 9-4-2020 54.165 13.541 - 33.427 33.427 N 8.357 5.185 2022
019 OV Knooppunt NS Station Geldrop Geldrop 12-3-2019 693.200 173.300 693.200 - 693.200 J 173.300 2021 vastgesteld 2-12-2021
034b Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven, deel Geldrop-Mierlo Geldrop 9-4-2020 380.000 95.000 - 122.974 122.974 N 30.744 64.257 2022
1.211.865 302.966 777.700 156.401 934.101 233.525