Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 665 4.643 -3.978 665 4.580 -3.915 665 4.594 -3.928 665 4.593 -3.927
Programma 2. Economie en vastgoed 511 898 -387 561 889 -329 561 896 -335 561 902 -341
Programma 3. Veiligheid en handhaving 68 2.033 -1.965 68 2.031 -1.964 127 2.059 -1.931 127 2.058 -1.931
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 511 3.940 -3.429 511 3.864 -3.353 511 3.759 -3.248 511 3.763 -3.252
Programma 5. Werk en inkomen 9.791 18.195 -8.404 9.780 17.827 -8.047 9.780 17.688 -7.907 9.780 17.642 -7.862
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.386 16.444 -15.058 1.386 15.737 -14.351 1.386 14.998 -13.612 1.386 14.975 -13.589
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 965 16.284 -15.319 1.058 16.545 -15.488 1.058 16.107 -15.049 1.058 16.129 -15.072
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.460 9.784 -324 9.663 10.006 -344 9.918 10.257 -339 10.190 10.527 -337
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 592 4.081 -3.489 517 4.425 -3.909 517 4.579 -4.062 517 4.654 -4.137
Programma 10. Bouwen en wonen 22.945 24.042 -1.097 20.321 19.194 1.127 19.997 19.066 931 19.939 18.952 987

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 59.245 0 59.245 59.150 0 59.150 60.439 0 60.439 61.769 0 61.769
Dividenden 42 0 42 42 0 42 42 0 42 42 0 42
Lokale heffingen 6.326 611 5.715 6.503 614 5.889 6.684 616 6.068 6.871 619 6.252
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12
Treasury 301 318 -16 295 311 -16 289 305 -16 282 298 -16

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 1.138 -1.138 0 1.923 -1.923 0 2.503 -2.503 0 3.316 -3.316
Overhead 439 11.826 -11.387 453 11.824 -11.371 454 11.845 -11.391 454 11.947 -11.493
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 113.247 114.327 -1.080 110.972 109.861 1.111 112.429 109.359 3.070 114.152 110.464 3.688

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 2 336 15 321 120 0 120 119 0 119 112 0 112
Mutaties programma 7 63 1.034 -971 685 1.034 -349 680 1.034 -354 676 1.034 -358
Mutaties programma 8 38 284 -245 35 0 35 39 0 39 31 0 31
Mutaties programma 9 135 0 135 212 0 212 244 0 244 259 0 259
Mutaties programma 11 1.764 6 1.758 939 2.242 -1.303 -135 2.242 -2.377 515 2.242 -1.727

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 115.582 115.665 -82 112.963 113.137 -173 113.376 112.635 741 115.745 113.740 2.005