Capaciteitsbegroting

Bij de raadsbehandeling van de kadernota in juli heeft de raad een amendement vastgesteld waarbij is besloten om bij de (financiële) begroting ook een capaciteitsbegroting op te stellen. Dit met als doel dat alle in de begroting 2022 opgenomen onderwerpen ook daadwerkelijk binnen de bestaande organisatie kunnen worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hieronder staat een overzicht van de woningbouwprojecten waarbij de gemeente een (gedeeltelijke) grondpositie heeft (aangeduid met "grex") . Bij de overige projecten is de gemeente afhankelijk van derden; de regie hierover is voor de gemeente beperkt.

Geldrop Mierlo
1 Ruimte voor Ruimte: Grote Bosweg/Rederijklaan 1 Bekelaar 50
2 Jonkvrouw 2 Broekstraat 26-28
3 Mierloseweg 156 3 Broekstraat 58
4 Nieuwedijk 46 4 Diverse Kavels Loeswijk
5 Plan Strabrechtcollege grex 5 Oudvensestraat 11-13-15
6 Plan Waleweinlaan grex 6 Plan Bisschop van Mierlostraat
7 Plan Willem Barentzweg/de Bron grex 7 Plan De Waag/Brandweerkazerne grex
8 Project Berkenheuvel 8 Plan Dorpsstraat/Johannesschool grex
9 Project Bogardeind 43 9 Plan Ellenaar grex
10 Project Emopad 96 - Hout West 10 Plan Groot Luchen grex
11 Project Genoenhuizerweg 6 11 Project Aardborstweg 16
12 Project Genoenhuizerweg 7 12 Project Aardborstweg 19
13 Project Hoog Geldrop 24-26 13 Project Aardborstweg 19A
14 Project Landgoed Goor/MacKenziestraat 14 Project Bekelaar 37
15 Project Mierloseweg 156 15 Project Broekstraat 58
16 Project Nieuwendijk 46 16 Project Burg. Termeerstraat 14
17 Project ontwikkeling Skandia grex 17 Project Burg.Termeerstraat 32
18 Project Sluisstraat 24 18 Project Heer de Heuschweg 115
19 Project St. Jozefkerk 19 Project Heer de Heuschweg 127-Burg.Pankenstraat
20 Project winkelstrip Beneden Beekloop 20 Project Heiderschoor 10
21 Project Landgoed Eendenpoel
Centrumimpuls Geldrop 22 Project Meester van Busselstraat
Deelgebied: industrieel 23 Project Mierlo Oost grex
21 Project De Bleekvelden 24 Project Overakker 6
22 Project Hezemans 25 Project Schoolstraat 52
23 Project Mierloseweg 30 - 38
24 Project Mierloseweg 28
25 Project Mierloseweg 40
Deelgebied: lommerijk
26 Plan centrum West grex
27 Prell grex
28 Project Stationsstraat 66
29 Stationstraat 33 grex
30 Locatie van der Puttschool grex
Deelgebied: kern
31 Project ABN AMRO / Intertoys/ Bezorgershof
32 Heuvel marktzijde grex
33 Langstraat 6-8
34 Nieuwendijk 28/30
35 Project 't Vossenhol
36 Project Langstraat 1B en 5-7
37 Project Postkantoor
Deelgebied: eigenzinnig en duurzaam
38 Bogardeind 41-70
39 Bogardeind zuid grex
40 Bogardeind ged. Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen
41 Project Topa-terrein
42 Project locatie Van Agt
43 Project Burghstraat / Slokker

In onderstaande overzicht staan de uitvoeringsprojecten 2022 die verder niet expliciet toegelicht worden in de begroting.

Uitvoeringsprojecten / werkzaamheden
1 Aanleg wijkpark Losweg (deel van spoorzone)
2 Bedrijventerrein De Barrier
3 Centrumvisie Geldrop/uitvoeringsagenda
4 Ecologische verbindingszone Overakkerseloop
5 Ecologische verbindingszone Wetering (aanpassing)
6 Gulbergen
7 Locatie structuurvisie Oudvensestraat (hockey)
8 Ongeregistreerd grondgebruik
9 Inrichting De Dommelbeemden (deel van Kasteeltuinen)
10 Laadpalen
11 Landbouwgronden Gijzenrooi
12 Natuuropgave de Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf
13 Natuuropgave Sang en Goorkens
14 Onderzoek verdroging grondwater
15 Openbare ruimte Hulst
16 Pali Groep / Slachthuis
17 Plan transformatie Coevering
18 Prestatieafspraken
19 Project Aldi naar Coevering
20 Project Ambachtweg 57 Mierlo
21 Project Bekelaar 20 Mierlo
22 Project Gijzenrooi 3 Geldrop
23 Project Herontwikkeling Hazenwinkel (zonnepark)
24 Project Lidl / Wielewaal
25 Project zonnepark De Weijer
26 Van Stipdonk Landschapsinrichting