Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 676 4.683 -4.006 676 4.696 -4.020 676 4.695 -4.019 676 4.690 -4.014
Programma 2. Economie en vastgoed 586 928 -341 586 889 -303 586 896 -309 586 923 -336
Programma 3. Veiligheid en handhaving 71 2.122 -2.052 131 2.150 -2.019 131 2.150 -2.019 130 2.147 -2.016
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 517 3.839 -3.322 517 3.734 -3.216 517 3.733 -3.216 517 3.733 -3.216
Programma 5. Werk en inkomen 9.923 18.175 -8.252 9.923 18.067 -8.144 9.923 18.014 -8.091 9.923 18.014 -8.091
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.408 15.890 -14.482 1.408 15.196 -13.788 1.408 15.191 -13.782 1.408 15.187 -13.778
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 1.059 16.968 -15.909 1.059 16.545 -15.486 1.059 16.585 -15.526 1.059 16.625 -15.566
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.856 10.427 -571 10.106 10.679 -573 10.363 10.933 -570 10.631 11.200 -569
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 529 4.458 -3.929 529 4.666 -4.137 529 4.748 -4.220 529 4.948 -4.420
Programma 10. Bouwen en wonen 20.630 19.583 1.047 20.299 19.446 853 20.245 19.336 909 20.248 19.338 909

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 60.126 0 60.126 61.174 0 61.174 62.314 0 62.314 63.818 0 63.818
Dividenden 42 0 42 42 0 42 42 0 42 42 0 42
Lokale heffingen 6.503 652 5.852 6.716 653 6.063 6.936 655 6.281 6.800 657 6.144
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2
Treasury 295 314 -19 289 307 -18 282 300 -17 282 300 -17

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 1.986 -1.986 0 1.875 -1.875 0 2.589 -2.589 0 3.627 -3.627
Overhead 456 11.432 -10.976 456 11.433 -10.976 457 11.481 -11.025 457 11.546 -11.089
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 112.680 111.556 1.124 113.912 110.434 3.478 115.469 111.403 4.066 117.108 113.033 4.075

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 2 138 0 138 93 0 93 93 0 93 100 0 100
Mutaties programma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 7 685 1.034 -349 680 1.034 -354 676 1.034 -358 672 1.034 -362
Mutaties programma 8 24 0 24 20 0 20 16 0 16 13 0 13
Mutaties programma 9 199 0 199 258 0 258 273 0 273 295 0 295
Mutaties programma 11 944 2.968 -2.024 -131 3.882 -4.013 519 3.793 -3.273 513 3.141 -2.628

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 114.669 115.557 -889 114.833 115.350 -517 117.047 116.229 817 118.700 117.208 1.492