Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 5.563 684 -4.879 5.570 684 -4.886 5.573 684 -4.889 5.577 684 -4.893
Programma 2. Economie en vastgoed 879 632 -246 879 632 -246 1.010 632 -378 1.017 632 -385
Programma 3. Veiligheid en handhaving 2.141 133 -2.008 2.141 133 -2.008 2.138 133 -2.005 2.138 133 -2.005
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 3.839 529 -3.310 3.816 529 -3.287 3.816 529 -3.287 3.816 529 -3.287
Programma 5. Werk en inkomen 19.412 10.774 -8.638 19.380 10.795 -8.585 19.380 10.795 -8.585 19.380 10.795 -8.585
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 15.128 1.667 -13.461 15.126 1.667 -13.459 15.125 1.667 -13.458 15.117 1.667 -13.450
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 18.545 1.062 -17.483 18.488 1.062 -17.427 18.727 1.062 -17.665 18.623 1.062 -17.561
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 10.715 9.855 -860 11.015 10.159 -856 11.274 10.418 -856 11.503 10.647 -857
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.243 482 -3.761 4.337 482 -3.855 4.670 482 -4.188 4.677 482 -4.195
Programma 10. Bouwen en wonen 19.927 20.768 841 19.862 20.734 872 19.846 20.759 912 19.783 20.736 953

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 70.595 70.595 0 74.155 74.155 0 77.170 77.170 0 72.829 72.829
Dividenden 0 42 42 0 42 42 0 42 42 0 42 42
Lokale heffingen 752 6.720 5.968 755 6.889 6.134 757 7.062 6.305 760 7.239 6.480
Overige algemene dekkingsmiddelen -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2
Treasury 170 121 -48 107 117 10 103 112 10 98 108 10

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 6.426 0 -6.426 9.266 0 -9.266 10.856 0 -10.856 10.337 0 -10.337
Overhead 12.222 461 -11.761 12.270 461 -11.809 12.306 461 -11.844 12.247 461 -11.785
Vennootschapsbelasting 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 120.059 124.525 4.466 123.109 128.540 5.431 125.678 132.008 6.330 125.169 128.045 2.876

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 2 57 68 11 64 68 4 64 68 4 57 68 11
Mutaties programma 6 0 -7 -7 0 -7 -7 0 -7 -7 0 -7 -7
Mutaties programma 7 706 356 -350 748 398 -350 1.077 727 -350 1.279 929 -350
Mutaties programma 8 0 13 13 0 8 8 0 3 3 0 -2 -2
Mutaties programma 9 0 252 252 0 261 261 0 294 294 0 294 294
Mutaties programma 11 2.242 -131 -2.372 2.242 519 -1.722 2.242 513 -1.729 2.242 513 -1.728

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 123.064 125.076 2.013 126.163 129.787 3.624 129.060 133.605 4.545 128.746 129.839 1.093