Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.