Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

De grootste uitdaging op het gebied van verkeer en vervoer ligt regionaal. Daar moet zo veel mogelijk in worden geregeld. Daarnaast initiëren we in 2019-2020 een lokale bereikbaarheidsagenda, waarmee een duidelijke structuur voor fiets en openbaar vervoer (OV) en auto wordt vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren maar tevens elkaar kunnen versterken. Co-modaliteit wordt verder gestimuleerd door de overstap tussen de verschillende vervoerswijzen verder te optimaliseren, door onder andere een herinrichting van de stationsomgeving in 2019.

In deze bereikbaarheidsagenda worden o.a. maatregelen opgenomen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kernen bevorderen door verkeersknelpunten op te lossen, bestaande situaties tegen het licht houden, het fietsgebruik te stimuleren en alternatieven voor het reguliere OV mogelijk maken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan slimme mobiliteit zoals vraaggestuurd vervoer.