Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief

01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief

Ingezet wordt op een gezond en gedegen financieel beleid. Steeds wordt zorgvuldig afgewogen of er middelen beschikbaar moeten komen voor activiteiten en taken van de gemeente door bezuinigingen, ombuigingen of lastenverhoging voor de burgers. De lastenverhoging wordt pas als laatste mogelijkheid ingezet. Uitgangspunt is dat de bestaande voorzieningen zoveel als mogelijk op het huidige niveau worden gehouden zonder dat dit op gespannen voet komt te staan met de beschikbare middelen.