Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk......

01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk......

....zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.

In 2016 zijn wij gestart met de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie. Per 1 januari 2018 is het peuterwerk gestart met de nieuwe aanbieders. In 2018 en 2019 zal er in overleg met de nieuwe aanbieders een verdiepingsslag plaatsvinden over de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse fase (VVE) en zal op basis van een monitor een kwaliteitsdialoog plaatsvinden.
Omdat de subsidie voor twee jaren is toegekend, wordt begin 2019 gestart met het opstellen van een nieuwe subsidietender voor de volgende jaren. Vanaf 2019 gaat de nieuwe planperiode voor VVE in.

Op basis van een eerste raming ontvangt de gemeente voor de nieuwe planperiode meer middelen voor de uitvoering van VVE. Hoe hoog dit bedrag precies wordt, moet in het najaar van 2018 duidelijk worden.