Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

Vergroten van het gebiedsgericht werken van de BOA’s.
Vanuit handhaving wordt steeds meer buurtgericht gewerkt. Elke BOA heeft een eigen wijk. Dat maakt ze bekender, makkelijker aanspreekbaar en maakt het makkelijker om een eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden. Dat wordt doorontwikkeld en leidt tot beter zicht op wat er speelt en leeft. Dit vergemakkelijkt de samenwerking met onze inwoners. De doorontwikkeling richt zich in 2019 op het meer pro-actief inzetten van de BOA’s en op een verbetering van de zichtbaarheid in de wijken.
Daarnaast zijn ze ook zichtbaar in het contact met de wijk. In en buiten werktijden bij wijkactiviteiten, bij inlooppunten in de wijk en in de contacten op straat. Het werk van de BOA’s en de resultaten daarvan gaan onderdeel uitmaken van de wijkinformatie in het wijkontwikkelingsplan en worden gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen. (Zie ook: programma 1 - Gebiedsgericht werken).