Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.

01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.

Veel maatschappelijke voorzieningen zijn niet mogelijk zonder vrijwilligers. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo zijn verschillende partijen betrokken bij de ondersteuning van vrijwilligers. De samenwerking tussen deze partijen en met professionele organisaties vergt een visiegerichte aanpak, die aansluit bij de huidige samenleving. We zien dat de groeiende behoefte aan vrijwilligers noodzaakt tot een gericht ondersteuningsaanbod met als doel:

  • Het vergroten van het aantal en de diversiteit aan mensen die vrijwilligerswerk verrichten;
  • Het verbinden van goede initiatieven in vraag en aanbod;
  • Het bevorderen van benodigde deskundigheid;
  • Het normaliseren van een maatschappelijke bijdrage door bewustwording te stimuleren;
  • Een betere structuur van ondersteuning.

We willen in 2020-2021 een actuele analyse opstellen van wat er al gebeurt aan ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en waar mogelijk knelpunten zitten. In dit proces zullen we met organisaties bekijken op welke manier de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties het beste vorm kan krijgen. In de periode 2021-2022 volgt hiervoor een plan.