Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.

01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Senzer. Hierdoor hebben wij rechtstreeks invloed op de beleidsprioriteiten en resultaten. De focus ligt niet alleen op lokaal maatwerk voor werkzoekenden en het lokale bedrijfsleven, maar ook op:

  • het benutten van talenten;
  • deregulering;
  • bejegening van onze inwoners;
  • vakmanschap en professionalisering van de medewerkers van Senzer.

Daarnaast gaan wij in de komende jaren met Senzer in gesprek over de aansluiting van de Participatiewet op de WMO. Dit in het kader van mensen waaraan een loonwaarde 0-30% is toegekend, zodat iedereen in onze gemeente mee kan doen.

We trekken samen op met Senzer als het gaat om het benaderen van onze lokale bedrijven. Bij bedrijfsbezoeken en in het ondernemersplatform worden arbeidsparticipatie en de rol van de ondernemers structureel besproken. Arbeidsmarkt zal ook terugkomen in de actualisatie van economisch beleids- en actieplan. Zie programma 2 - Economie en vastgoed.