Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren.

01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren.

Door de toenemende mate van vergrijzing en ontgroening, wordt de doelgroep ouderen steeds groter. Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Dit is slechts mogelijk indien de woning hiervoor geschikt is.
Voor de vitaliteit en levendigheid van de gemeente is het tevens zaak om andere doelgroepen zoals jongeren, starters en gezinnen te behouden en te blijven trekken. In elke levensfase hebben mensen andere woonwensen. Een levensloopbestendige woningvoorraad maakt dat alle doelgroepen bediend kunnen worden, omdat de woningen geschikt zijn of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning in elke levensfase. Kortom: de woningvoorraad dient beter aan te sluiten bij de toekomstige bewoners. Dit zal in ons beleid en de woonvisie moeten worden verankerd. In het eerste kwartaal van 2019 zal ons volkshuisvestelijk beleid in de woonvisie worden vastgesteld.
De geactualiseerde Woonvisie zal onder andere een concrete definitie van het begrip ‘levensloopbestendige woning’ bevatten. Ook levert de woonvisie een aantal randvoorwaarden op die gebruikt gaan worden bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.