Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.

01.	Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.

Het centrum is het visitekaartje van de kern Geldrop. De ingezette herstructurering moet worden voorgezet en worden afgerond. Daarbij zal de kwaliteit die in de eerdere delen is gemaakt, moeten worden doorgezet in de volgende delen. De fases die volgen in 2019 zijn:

  • de Heuvel met het parkeren op de Markt;
  • het parkeerterrein de Meent;
  •  de Hofstraat.

Op een later moment volgen de fases:

  • verbindingsweg tussen het parkeren achter de Kerk en de Meent;
  • het Bezorgershof;
  • de parkeerplaats Achter de Kerk;
  • de oversteek Mierloseweg;
  • de Jan van Geldropstraat.

Parkeren en routering heeft hierbij de aandacht.

Niet alleen de 'vloerbedekking' van het centrum verdient aandacht, ook de gevels en de reclame in het centrum geven een impuls aan de uitstraling hiervan.
Met behulp van de stimuleringsregeling gevelverbetering stimuleren we ondernemers om de gevels aan te pakken volgens de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan. De afgelopen jaren heeft de stimuleringsregeling ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van de panden in het centrum enorm is verbeterd. In 2019 willen we dit voortzetten met het aanwezige budget.

Het reclamebeleid voor Mierlo zal in 2019 worden vastgesteld. Door verrommeling van onze zojuist heringerichte kern te voorkomen, behouden we een prettig centrum.

In beide kernen zal de lijn worden voorgezet om het aanbod aan winkelvoorzieningen in de centra te centreren. Dit is noodzakelijk om vitale centra ook in de toekomst te garanderen. Uitbreiding van winkelareaal is hierin niet wenselijk. Met name in Geldrop zullen we naar een compacter centrum moeten streven. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten is het wenselijk dat de bestaande supermarkten daar kunnen groeien naar de gewenste omvang. Nieuwe supermarkten zijn niet wenselijk.

Meer regionale samenwerking ten aanzien winkelaanbod.
De afgelopen jaren is op het gebied van Detailhandel flink samengewerkt in het Stedelijk gebied Eindhoven, maar ook op MRE niveau. Er zijn regionale afspraken gemaakt over toevoeging van detailhandelsmeters en er is een Regionale AdviesCommissie Detailhandel (RACD) opgericht. Deze samenwerking is waardevol en wordt actief in stand gehouden.
Leegstand in detailhandel is een landelijk probleem. In de MRE wordt in de tweede helft van 2018 een masterclass gegeven waarin wij als Geldrop-Mierlo actief deelnemen. Uit deze masterclasses zullen acties komen die we in 2019 en verder kunnen oppakken.