Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.

02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.

De gesubsidieerde organisaties geven samen vorm aan het ‘samen leven’. Wij waarderen hun inzet en willen het subsidieproces zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk maken. We vinden het bovendien belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en zich uitgenodigd voelt om mee te doen. Dat betekent dat we extra willen inzetten op activiteiten met meerwaarde voor de samenleving. We stimuleren samenwerking, vooral als die er op gericht is nieuw aanbod te creëren voor mensen die nu nog niet meedoen. Eind 2018 wordt het nieuwe subsidiebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit beleid treedt in werking per 1 januari 2021. In de komende jaren geven we samen met de gesubsidieerde organisaties vorm aan de veranderingen. De werking hiervan wordt na twee jaren op interactieve wijze geëvalueerd.