Terug

02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.

02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.

Toerisme wordt een steeds grotere economische drager. Er vinden meer en meer overnachtingen plaats en het lokale MKB en de Horeca varen er wel bij. Deze lijn moet worden doorgezet. Hierin wordt intensief samengewerkt met het recreatieve en toeristische speelveld van ondernemers, stichtingen en verenigingen. Voor 2019 ligt vooral de focus op de inrichting van de stichting Villagemarketing en alle projecten die deze stichting gaat omarmen. De stichting Villagemarketing heeft met het thema Verweven de juiste essentie voor Geldrop-Mierlo gekozen waarbij de gemeente op een goede manier kan worden gepromoot. Verweven staat voor de textielhistorie die erg belangrijk is geweest voor Geldrop en ook Mierlo, maar Verweven is meer, het gaat er ook om dat mensen elkaar ontmoeten, zich verbonden voelen met elkaar en met alles wat Geldrop-Mierlo te bieden heeft. De Stichting Villagemarketing gaat zich inzetten om met het bestaande budget concepten, evenementen, promotieacties, en meer mogelijk te maken. Geldrop-Mierlo zal hierdoor in de regio meer bekendheid en uitstraling gaan krijgen. Er wordt jaarlijks door de Stichting een actieplan opgezet waarin wordt aangegeven wat er zal worden opgepakt. 2019 Is het eerste jaar dat de stichting haar activiteiten gaat ontplooien.

Verder zal de focus ook liggen op een betere gastvrijheid door ondernemers. Hoe worden de ruim 400.000 verblijfstoeristen en dagjesmensen geïnformeerd over Geldrop-Mierlo en hoe wordt er gezorgd dat zij zich thuis voelen. Denk daarbij aan opleiden van personeel in de recreatieve en toeristische sector, verbeteren van de VVV website, het beter bereiken van toeristen en het helder weergeven van al onze highlights. Belangrijk is om highlights aan elkaar te koppelen en dat kan ook dankzij het thema Verweven, dan heeft ineens alles veel meer betekenis.Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud