Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

Er is in het verleden al veel gesproken over het parkeerbeleid. Wij zullen de uitvoering van dit beleid voortvarend ter hand nemen, waarbij de samenhang van maatregelen centraal staat. Hiermee wordt parkeren een sturingsinstrument om o.a. de centra van onze kernen verder te ontwikkelen. Voor beide kernen willen we het langparkeren aan de randen van het centrum faciliteren. In het centrum van Mierlo gaan we werken met blauwe zones en in het centrum van Geldrop gaan we werken met een dusdanige parkeerroutering dat alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de randen van het centrum bereikbaar zijn.
Het eerder vastgestelde Kadervoorstel Parkeren (25 juni 2012) wordt in 2018-2019 nader uitgewerkt.

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan een verdere optimalisatie van het parkeren voor de diverse doelgroepen zoals een verdere concretisering voor het langparkeren en een actualisatie van het vergunningenbeleid met een daarbij passende bezoekersregeling.