Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente.

02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente.

In het nieuwe onderhoudsbestek dat op 1 januari 2019 ingaat, worden afspraken gemaakt over gefaseerd snoeien en niet snoeien tijdens de bloei. Bij beplantingskeuze wordt biodiversiteit standaard meegenomen in de afweging.

We ervaren steeds meer overlast van niet inheemse diersoorten, die door een gebrek aan natuurlijke vijanden door ons in toom gehouden moeten worden. De eikenprocessierups is daar een voorbeeld van. Voor de preventieve aanpak van de bestrijding zal in 2019 een plan worden gemaakt.

Wij stimuleren grondeigenaren in het buitengebied om nieuwe landschapselementen aan te leggen, zoals poelen en houtsingels, door deel te nemen aan de provinciale Stimuleringskader GroenBlauwe Diensten (STIKA). Ook voor het onderhoud aan bestaande houtsingels en andere landschapselementen is een jaarlijkse beheersvergoeding beschikbaar. Hiermee versterken we, waar mogelijk, de landschappelijke kwaliteiten van ons buitengebied. Het stimuleringskader biedt vanaf 2019 meer subsidiemogelijkheden. De regionale veldcoördinator zal onze bewoners van het buitengebied actief benaderen hieraan deel te nemen.

Uitvoeringsprogramma Kleine Dommel
Er is een ontwerpvisie opgesteld voor het dal van de Kleine Dommel in Geldrop om zowel de ecologische als recreatieve potenties van het gebied zo optimaal mogelijk te benutten. Wij willen deze ontwerpvisie in 2019 vertalen naar een uitvoeringsprogramma met concrete projecten, die de komende jaren opgepakt gaan worden. Op deze wijze kunnen we de Kleine Dommel versterken als belangrijke ecologische verbindingszone, maar willen we ook de Kleine Dommel beter beleefbaar maken voor onze inwoners.