Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

Om onze betrokkenheid bij de regionale samenwerking te vergroten, gaan we de noodzaak en het nut van de samenwerkingen vaker tegen het licht houden. De rol van de gemeenteraad krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Doel daarbij is niet alleen het informeren van de raadsleden, maar hen ook in de positie brengen om met een actieve inbreng het gemeentelijke standpunt te formuleren.