Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.

02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.

In 2018 is gestart met het opstellen van een lokale educatieve agenda om de samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen zodat we komen tot een doorgaande ontwikkellijn. En daarnaast om onderwerpen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Dit vraagt om een structurele afstemming, waarin een ieder vanuit zijn deskundigheid, taak en verantwoordelijkheid samenwerkt om te voorkomen dat er kinderen en jongeren tussen wal en schip raken. In de aansluiting van de verschillende terreinen zijn er nog verbeterslagen te maken. Op basis van de lokale educatieve agenda kunnen deze thema's met betrokken partijen besproken worden. Dit doen wij op schoolbesturenniveau en op schooldirecteurenniveau. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn: de voorschoolse ontwikkelrichting, de aansluiting PO-VO, de aansluiting tussen Jeugdhulp en Passend Onderwijs, diversiteit en de rol van de school in de wijk.