Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.

02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.

De woningvoorraad van de toekomst staat er grotendeels al. Nieuwbouw is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Om te zorgen voor een goede balans in de wijken van de gemeente zal nieuwbouw toegespitst moeten zijn op toekomstige bevolkingsontwikkelingen. De focus ligt op inbreiding en de herontwikkeling van de wijken. Denk hierbij aan Tweka, Kasteeltuinen, Jonkvrouw, Hekelstraat.

Bij de beoordeling van elk nieuw woningbouwinitiatief of bij elke transformatie wordt er gekeken naar de bestaande opbouw van de wijk en naar de gewenste opbouw. We zetten in op een goede balans van woningtypen en doelgroepen (starters/senioren/gezinnen/statushouders etc.) in iedere wijk. Ook bij de verdere ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Luchen wordt goed naar de woningdifferentiatie gekeken.

De gemeente biedt daar waar mogelijk stimuleringsinstrumenten aan zoals de Startersleningen, zodat ook starters in de gelegenheid worden gesteld hun woonwensen mogelijk te maken. Ook regionale afspraken zorgen voor een verscheidenheid aan doelgroepen in de gemeente.
Uit de te actualiseren Woonvisie zullen verder te nemen maatregelen en acties voortvloeien welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan het in balans brengen van de woningenvoorraad in onze gemeente.