Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.

02.	De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.

De visie ‘Samen…werkt’ (2013) wordt vervangen door een integrale visie op het wijkgericht werken voor de hele organisatie. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning en dient de Omgevingswet zich aan. Deze veranderingen vragen een andere insteek van de gemeente. Ook de samenleving verandert voortdurend. Er is behoefte aan een integrale aanpak met onze inwoners en samenwerkingspartners. Bij thema's die raken aan de leefomgeving spitsen wij toe op de karakteristieken en de behoeften van de wijk(bewoners). Daarom komen we met een organisatie brede, integrale visie op wijkgericht werken. Hierover gaan we in 2019 in de wijken met mensen en organisaties in gesprek. Ook is het doel om te kijken hoe de organisatie beter kan aansluiten en ondersteunen bij deze manier van werken.

Verwerken van de nieuwe Omgevingswet in een omgevingsvisie.
In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal een omgevingsvisie moeten worden opgesteld. De omgevingsvisie omvat de lange termijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving.
Beide visies - Omgevingsvisie en visie op het wijkgericht werken - zullen in samenhang worden voorbereid en opgesteld.