Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Dierenwelzijn bevorderen.

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Het dierenwelzijnsbeleid is met name gericht op het voldoen aan de wettelijke taken die hiervoor opgenomen zijn. Een voorbeeld hiervan is de opvang van zwerfdieren. Hiertoe hebben we, samen met 15 andere regio-gemeenten, een contract afgesloten met de Dierenbescherming. Zij ontzorgen de gemeente momenteel op dit vlak. Dit contract loopt nog tot 1 januari 2019. Er wordt bekeken hoe deze wettelijke taak het beste vanaf 2019 gerealiseerd kan worden.
Er wordt in 2019 een nota dierenwelzijn opgesteld, waarin verdere acties worden uitgewerkt.
In zijn algemeenheid zal veel meer voorlichting gegeven worden over het welzijn van dieren.