Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.

03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.

Binnen de gemeente zijn een aantal locaties die de komende jaren op het programma staan om te worden aangepakt. Dat heeft te maken met onderhoud aan het wegdek, maar we proberen deze te koppelen met de projecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij een herinrichting wordt altijd gekeken van erfgrens tot erfgrens en zal altijd geprobeerd worden om ook de verkeers- en parkeersituatie en het groenaanzicht te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de totale leefbaarheid van de wijk aan te pakken, waarbij ingrepen in een wijk altijd in samenhang zijn met de bestaande elementen in de wijk. De omwonenden kunnen dan meepraten over de herinrichting. Wanneer uit een wijkontwikkelingsplan wensen uit de wijk worden kenbaar gemaakt wordt dit meegenomen in de begroting.

Enkele plannen die in 2019 en verder op de agenda staan zijn:
Reconstructie Hout-west, reconstructie Bekelaar, reconstructie van de wijk Hulst.
De reconstructie van de Eindhovenseweg tussen Gijzenrooiseweg en de gemeentegrens is voorzien in 2021.