Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

Het huidige economische beleidsplan stamt uit 2007, in 2013 is deze geactualiseerd. De tijden zijn veranderd en de ondernemers vragen om een duidelijke visie voor de komende jaren van de gemeente. Samen met het ondernemersplatform zal in 2019 een nieuw economisch beleidsplan worden opgesteld.

Hoe we vitale bedrijventerreinen kunnen behouden zal een belangrijk thema zijn in het (actie)plan.
We gaan in 2019 onder andere een start maken met de regionale kwaliteitsslag voor werklocaties. Er zullen kwaliteitsprofielen komen voor alle bedrijventerreinen in het stedelijk gebied. Daarnaast wordt de doorontwikkeling van het 1-loket (regionale poort voor bedrijven met een huisvestingsbehoefte) in 2019 ingezet.

Alle subregionale afspraken staan beschreven in de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

In het economisch beleidsplan is aandacht voor een betere aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt op het bedrijfsleven. Beide thema's worden structureel besproken met de ondernemers. Zowel in het ondernemersplatform als bij individuele bedrijfsbezoeken. We zien dat de koppeling met onderwijspartijen en de werkbedrijven moeilijk tot stand komt, daar moet actief op worden ingezet.

Maar we zien ook dat dit thema niet alleen lokaal kan worden opgepakt. In de samenwerkingsagenda van het SGE worden ook afspraken gemaakt over arbeidsmarktbeleid. Hier zal met name worden ingezet op het verbinden van de arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant en Helmond-De Peel.
Geldrop-Mierlo heeft op dit thema uit de samenwerkingsagenda gekozen voor een trekkende rol. Voor wat betreft de acties binnen het Arbeidsmarktbeleid: dit wordt ook benoemd in programma 5 - Werk en inkomen.

Daarnaast ligt Geldrop-Mierlo in Brainport. Brainport is een motor voor economische groei en banen. Deze economische motor zullen we met talent als brandstof draaiende moeten houden. Primair en voortgezet onderwijs vormen de basis in de talentontwikkeling. Voor wat betreft de acties binnen Onderwijs: dit wordt benoemd in programma 7- Jeugdbeleid en onderwijs.