Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening

De wereld van dienstverlening verandert continu. Mogelijkheden, de klantbeleving en klantvraag ontwikkelen constant. Daar moeten we ons bewust van zijn en continu op anticiperen.
Dat is een taak van de gehele organisatie en vraagt om goede afstemming van alle organisatieonderdelen. Om dat te versterken starten we in 2019 lokaal het ‘Programma Dienstverlening’ op waarin we projectmatig en integraal met elkaar aan de slag gaan met onderwerpen die dienstverlening raken. Dat doen we daarnaast ook voor specifieke onderwerpen (zoals de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem en het ontwikkelen van een klanttevredenheidsmonitor) samen met de Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel.
We richten ons op bestaande werkprocessen, op vernieuwing en innovatie. In 2019 gaan we o.a. aan de slag met:

  • Verdere digitalisering van producten en diensten. (Zie ook hieronder bij 'Webshop en digitaal spreekuur'.)
  • Plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening.
  • Doorontwikkeling van het zaakgericht en digitaal werken (met als doel naar de klant toe informatie beter te kunnen ontsluiten).
  • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.
  • De manier van ontvangen van klanten in het gemeentehuis (hostmanship: gastheer/vrouw in het gemeentehuis en/of via chat op de website).
  • Een integrale benadering van dienstverlening (betere interne samenwerking).
  • Inpassen van innovatieve ontwikkelingen, zoals het aan huis bezorgen van reisdocumenten.
  • Eénmalig inwinnen en meervoudig gebruik (koppelen aan diverse databronnen).

Inzetten van geoinformatie
De gemeente is wettelijk verplicht om haar basisregistraties op orde te hebben (denk aan Basisadministratie Adres Gebouwen (BAG), Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond, etc.). Deze registraties zijn sterk in ontwikkeling en de eisen die er aan gesteld worden steeds strenger.

Door verschillende databronnen aan elkaar te koppelen kunnen we de informatie op een efficiënte manier vanuit één bron ontsluiten (éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik). Het is belangrijk om de komende jaren te werken aan het duiden en inzichtelijk maken van deze informatie voor onze inwoners. Denk hierbij aan op eenvoudige wijze realtime op kaart bestemmingsplaninformatie beschikbaar stellen, aan de hand van data het groenonderhoud beter onder controle krijgen, of het analyseren van wijkinformatie om zo de juiste faciliteiten te kunnen realiseren.