Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.

We initiëren naar behoefte en met bewoners projecten die hen enthousiast maken om de wijk te versterken. Het doel is om inwoners te ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën in hun eigen straat, buurt of wijk. Het gaat hierbij om het bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal sterke en veilige wijk door alle betrokkenen. De gemeente kan daarbij onder andere aanjager, verbinder, sparringpartner, organisator of ondersteuner zijn. De rol wordt bepaald aan de hand van de behoefte vanuit de inwoners. In 2019 blijven de gebiedsregisseurs ondersteuning bieden in de wijk. Dit gebeurt meer en meer vanuit de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan.

We ondersteunen initiatieven van inwoners die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. We initiëren naar behoefte en met bewoners projecten die hen enthousiast maken om de wijk te versterken. Voor het realiseren en faciliteren van bewonersinitiatieven en projecten in de wijk en het faciliteren van het wijkontwikkelingsplan zijn de huidige middelen benut en vragen wij opnieuw middelen aan.

In praktische zin faciliteren wij wijken door een digitaal platform voor alle bewoners en organisaties beschikbaar te stellen om elkaar te vinden, informatie uit te wisselen, aankondigingen van activiteiten te doen etc. Het digitale platform werd in 2017 en 2018 uitgerold in alle wijken die geïnteresseerd waren in Geldrop-Mierlo. We zetten deze voorziening in 2019 voort.