Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Webshop en digitaal spreekuur
Dienstverlening en communicatie gaan hand in hand. Behalve een communicatiemiddel is onze website ook steeds meer een “dienstverlenings-kanaal”. Door integratie en vermindering van de hoeveelheid producten, kosten differentiatie en het uitbreiden van het aantal producten online-verkrijgbare producten in onze ‘’webshop’’ gaan we in 2019 de online diensten verder optimaliseren.
Ook de mogelijkheden voor het houden van digitale spreekuren (zoals hiervoor genoemd voor veiligheid en handhaving), het inzetten van chat via de website en het volledig digitaal afhandelen van vergunningsaanvragen worden in 2019 verder uitgewerkt.

Online
Eind 2019 loopt het contract voor de gemeentelijke website af. Dit geeft ons ruimte om het komend jaar wensen van gebruikers (klanten, verenigingen en bedrijfsleven), in- en extern, te inventariseren en hierop in te spelen. Ook de gemeenteraad zal hierin betrokken worden.

Vanaf begin 2018 wordt dit project al voorbereid door:

  • Het aantal producten op de site sterk te reduceren (tot de 200 meest gevraagde). Hierdoor wordt het voor de klant eenvoudiger om te zoeken.
  • De website is inmiddels goed te bezoeken via smartphone of tablet en de integratie met andere (social) media is vergroot. Ook dit was nodig om de aanbesteding van de website te vereenvoudigen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers te verhogen.
    De aanbesteding van de website wordt in samenwerking met de Dommelvallei gemeenten en Dienst Dommelvallei georganiseerd en budgetten zijn daar gereserveerd.

Door de aanschaf van een tool ten behoeve van monitoring online communicatie, is er beter zicht op de trends in de Geldrop-Mierlose samenleving en is het voor de organisatie en bestuur eenvoudiger hierop te reageren. Het komend jaar gaan we de mogelijkheden van de tool verder uitrollen zodat er breder in de organisatie van geprofiteerd wordt. De trends op het gebied van online communicatie worden nauwlettend gevolgd en indien zinvol worden er nieuwe kanalen toegevoegd aan de gemeentelijke content-strategie.

Offline
Uw raad heeft zich eerder uitgesproken voor brede communicatie. De inzet van online-middelen mag niet ten koste gaan van de off-line communicatie-kanalen die voor onze inwoners ter beschikking staan. Daarom wordt in onze gemeente nog wekelijks, uitgebreid gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Middenstandsbelangen. Met ingang van 2019 moet dit opnieuw worden aanbesteed. Naast de kostprijs zal hierin ook de redactionele aandacht, voor politiek en samenleving, van het huis-aan-huis blad worden meegewogen.