Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.

04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.

Met de vaststelling van de Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid in 2017, is besloten om een monitor over armoede in te richten. Wij zullen in 2019 deze monitor opzetten met als doel om meer gericht bestaande en nieuwe interventies te kunnen inzetten. De uitkomsten zijn leidend voor de sturing op het armoedebeleid.