Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die reden zullen wij nadrukkelijk onze rol pakken in de Regionale Bereikbaarheidsagenda, waarbij we sturen op structurele oplossingen voor onze gemeente. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor infrastructurele maatregelen in onze buurgemeenten. Ingrepen in de infrastructuur hebben gezien de centrale ligging van onze beide kernen directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente.
In intergemeentelijk overleg zullen wij komen tot nadere afstemming wat resulteert in een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Deze zal eind 2018 aan de raad worden voorgelegd. De samenwerkingsovereenkomst beoogt afspraken te maken tussen de deelnemende gemeenten over de organisatie van de samenwerking, de financiering van de overeengekomen projecten en de juridische aspecten van de samenwerking. Het doel van de overeenkomst is het komen tot overeenstemming over de regionale projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant te verbeteren.