Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Ook in 2019 zal, in overleg met de aanbieder van het vervoer, voor een zo goed mogelijke uitvoering van het leerlingenvervoer gezorgd worden. Na het schooljaar 2018-2019 loopt het contract met de huidige vervoerder af en dit kan niet meer verlengd worden. Na de zomervakantie 2018 is daarom gestart met de voorbereidingen van de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020 en volgende schooljaren waarbij de ervaringen van de afgelopen schooljaren zijn meegenomen.