Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.

04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.

Waar mogelijk wordt meegedacht met initiatieven van derden die gericht zijn op verbetering van deze locaties. Derden worden gestimuleerd initiatieven te ondernemen.

De gemeente neemt daarnaast zelf initiatief om oplossingsrichtingen te bedenken voor locaties, ook als deze niet de eigendom van de gemeente zijn. Eigenaren en omwonenden worden uitgedaagd en betrokken in oplossingsrichtingen. De gemeente draagt zelf bij in oplossingen. Verbetering van de leefomgeving en het veiliger maken hiervan is een belangrijke randvoorwaarde. Ook verduurzaming van de locaties en omgeving is een belangrijke randvoorwaarde bij herontwikkeling.