Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Ook in Geldrop-Mierlo neemt het probleem van zwerfafval toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzet van met name PMD. 
Een aantal inwoners zet de PMD-zakken op een verkeerde dag aan de straat. Deze zakken gaan kapot en het plastic waait door de straat. Ook ander afval (grof of vuilniszakken) worden steeds vaker onjuist aangeboden. Er zullen in 2019 maatregelen getroffen worden om deze overlast te beperken.
Ook de wijze waarop het oud papier wordt ingezameld, leidt tot extra zwerfvuil. Van de inwoners wordt gevraagd om het papier aan te bieden in dozen of met een touwtje erom. Als het (flink) waait dan waait het papier weg en komt het tot stilstand in de plantsoenen.
Binnen Cure zal gekeken worden welke inzamelmethoden het meest effectief zijn om de overlast zoveel mogelijk is te beperken en in 2019 zal Cure dit plan aan de gemeenten voorleggen.
Het monitoringssysteem, waarbij op een onafhankelijke wijze de mate van vervuiling door zwerfafval (en hondenpoep) wordt geregistreerd, wordt in 2019 voortgezet. Dat geldt ook voor de (financiële) ondersteuning van IVN voor het opruimen van zwerfafval in de bermen en plantsoenen. Ook de bewustwording van schoolgaande kinderen via de Beestenbende wordt voortgezet.