Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.

05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.

Samen met onze partners voor jeugdgezondheidszorg (Zorgboog, Zuidzorg en GGD) zorgen we voor een preventieve aanpak op het gebied van gezondheid. Een basistakenpakket wordt uitgevoerd voor al onze jeugdige inwoners en daar waar extra aandacht nodig, maken we dit mogelijk vanuit het maatwerkpakket. Vanwege een groei van het aantal jonge kinderen neemt dit budget toe.

Wij hebben oog voor de fysieke gezondheid van onze jeugdigen maar ook voor de mentale gezondheid. Met het meerjarige project “Storm” versterken we het voorliggend veld op het terrein van weerbaarheid, depressie en suïcidaliteit. Via een afgestemd aanbod van universele én gerichte preventie. Daarnaast bevorderen we de deskundigheid van relevante signaleerders. Dit doen wij in samenwerking vanuit het CMD met de GGZ Oost Brabant, de GGD en de scholen van het SWV Helmond-Peelland VO. De aanpak wordt vanaf schooljaar 2016-2017 voor vier schooljaren uitgevoerd.

We staan open voor initiatieven die de leefomgeving gebruiken om een gezonde levensstijl voor alle leeftijden te stimuleren. Denk aan calestenicspark, beachvolleybalveld of Cruijff court. Dit doen we via de werkwijze van het team gebiedsregisseurs (zie ook programma 1).