Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.

05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.

In 2018 zijn we in het kader van het preventieplan gestart met de uitvoering van de pilot 'Vroegsignalering schulden'. Wij willen met deze aanpak betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig opsporen en waar mogelijk voorkomen. Daarom werken wij samen met woningcorporaties Compaen, Woonbedrijf en Wooninc, zorgverzekeraars VGZ en CZ, nutsbedrijven Brabant Water, Eneco en Essent, de Dienst Dommelvallei en het BKR om betalingsachterstanden van inwoners tijdig te traceren. De uitkomsten worden gemonitord ten behoeve van de tussen-evaluatie in het eerste kwartaal van 2020. Meerjaren-doel is een preventief effect op het ontstaan van armoede. Korte termijn doel is de uitrol van vroeg-signalering.