Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.

Een belangrijke component van participatie is de betrokkenheid en deelname van vertegenwoordigende organisaties als platforms, belangenverenigingen, werkgroepen, raden, klankbordgroepen, e.d. Deze organisaties zijn uitgenodigd om samen met een raadsvertegenwoordiging te evalueren hoe zij de samenwerking met de gemeente ervaren hebben en hoe zij die in de toekomst zien. In het laatste kwartaal van 2018 zijn de resultaten van deze evaluatie bekend en gaan we deze analyseren en bespreken met de organisaties in een discussieavond. Met de resultaten van de enquête en de uitkomsten komen we in 2019 bij uw raad terug om de verdere aanpak te bespreken.