Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken zijn concrete stappen noodzakelijk. De gemeente Geldrop-Mierlo geeft daarbij het goede voorbeeld door de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties op te pakken. Hiervoor wordt in het voorjaar van 2019 een plan van aanpak geschreven.
Zie verder ook Programma 8 - Duurzaamheid, natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2016 met het rapport Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed duurzaam beleid voor de gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het beleid is uitgewerkt in een werkprogramma. De uitgangspunten van het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed worden in het najaar van 2018 in een brede sessie (door college, MT en ambtelijk apparaat) tegenover de uitgangspunten uit het Kernakkoord gesteld en besproken. Op basis van de conclusies wordt het werkprogramma - daar waar nodig - vervolgens geactualiseerd.

De wijkontwikkelingsplannen die de komende periode in samenwerking met de inwoners worden opgesteld, bieden mogelijk input over het aanwezige maatschappelijke vastgoed in de wijk of de behoefte aan ontbrekende voorzieningen. De conclusies uit de wijkontwikkelingsplannen worden meegenomen in de uitvoering van het werkprogramma Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed.

Op grond van het kernakkoord is in de raadsvergadering van 2 juli 2018 besloten bij de verbouwing van het gemeentehuis, te voldoen aan de eisen van een Energie-label A en het gebouw gasloos te maken.