Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.

05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.

Elke school in Geldrop-Mierlo kent een zorgteam waar de klantadviseurs jeugd deel van uitmaken. Op die manier heeft iedere school een vast aanspreekpunt bij het CMD. Met de schooldirecteur en de leerlingbegeleiders worden per school maatwerk-afspraken gemaakt over de invulling van de aansluiting die bij de betreffende school past. In de komende jaren hebben wij de ambitie om de verbinding met de scholen vanuit het CMD te versterken door de zorginfrastructuur gezamenlijk nader te professionaliseren en daarbij ook de verbinding te maken met de voorschoolse partijen (zie ook programma 6, punt 3 - Scholenplan CMD).

Tot slot geven wij uitvoering aan leerplicht om schoolverzuim van leerlingen te voorkomen.