Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.

05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.

Bij toevoegingen van woningen moet breder worden gekeken dan het project zelf: welke woningen zijn er in de omgeving en wat moet er toegevoegd worden zodat er wooncarrière in de wijk mogelijk gemaakt wordt.

We willen financiële middelen laten ontstaan via fondswerking (nota kostenverhaal) en de juiste grondpolitiek. Met deze middelen kan de gemeente ook zelf inzetten op vernieuwing en herstructurering.

Er worden in het kader van de prestatieafspraken afspraken met woningcorporaties gemaakt over het toekomstbestendig maken van hun woningvoorraad.