Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG)

06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG)

Wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens komen we op zeer veel terreinen tegen. Het algemeen juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. We willen een organisatie zijn die AVG-proof is en blijft.
In 2017 zijn we gestart met de uitvoering. Uitvoering duurt ook voort in 2019. Dan gaan we ons vooral richten op:

  • Het verder invulling geven aan de rol Functionaris Gegevensbescherming en het maken van afspraken over de werkzaamheden van deze functionaris.
  • Het AVG-proof maken van de werkprocessen.
  • Het actualiseren van het centrale register gegevensverwerking dat in 2017 is vastgesteld.