Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.

06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.

De samenwerking met particuliere initiatieven binnen het armoedebeleid is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is sprake van meer afstemming tussen de verschillende verenigingen op het terrein van armoedebestrijding. Wij blijven deze gezamenlijke, effectieve aanpak versterken.

Enkele verenigingen hebben een vaste plek binnen het gemeentelijk beleid gekregen. Stichting Leergeld vervult bijvoorbeeld een belangrijke rol bij onze samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Ook het project budgetmaatje voor de ondersteuning bij schuldhulp is nu een vast onderdeel van de aanpak. Wij zullen deze en andere succesvolle activiteiten voortzetten in deze raadsperiode. Wij zetten actief in op samenwerking tussen de verschillende partners op het gebied van armoedebestrijding om samen én met ons het armoedevraagstuk aan te pakken.
Binnen de samenwerking sturen wij deze periode actief op samenhang en gezamenlijke effectiviteit.

Naast de reguliere publicaties bieden wij via het netwerk van de particuliere verenigingen en via het CMD ondersteuning aan diegenen die hieraan behoefte hebben. Het platform Armoedebestrijding vervult hierin ook een belangrijke rol. Wij gaan op de ingezette weg van de afgelopen jaren door. Doel is door de uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen de leden van het Armoedeplatform een hoger bereik en een breder, meer samenhangend aanbod te bereiken.