Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

De woningvoorraad is van invloed op ons sociaal domein. Onder andere in dat kader moet worden gezorgd voor een gezonde balans in ons woningvoorraad. In de Woonvisie komt hier aandacht voor. Dit is verder in programma 10 - Bouwen en wonen uitgewerkt.

Beschermd Wonen is nu nog een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Eindhoven maar zal, naar het nu lijkt in 2020, gedecentraliseerd worden naar alle individuele gemeenten. Om ons als gemeente voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid, gaan we in 2019 aan de slag met een integrale werkgroep. Deze werkgroep zet de mogelijke scenario's voor Geldrop-Mierlo uiteen zodat we tijdig in kunnen spelen op deze nieuwe taak.