Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

Het aantal complexe zorgcasussen neemt toe en dat uit zich onder meer in de openbare ruimte. De komende jaren ligt de nadruk dan ook vooral op het verder verbinden van de terreinen Zorg en Veiligheid. Denk daarbij aan personen die zorg behoeven en voor overlast in de leefomgeving zorgen en daardoor ook voor onveiligheid(sgevoelens) maar ook aan personen die al in aanraking zijn geweest met bijvoorbeeld de politie.
Om de leefomgeving te verbeteren en overlast voor de omgeving en recidive te voorkomen, is het van belang om preventief of in een vroeg stadium hulp te bieden. Om de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg te verbeteren worden in 2019 processen beschreven en integrale afspraken gemaakt, rekening houdend met de kernwaarden van onze gemeente, zoals eigen regie, zelfredzaamheid, burgerparticipatie en gebiedsgericht werken.