Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg)

07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg)

Net als iedere andere organisatie loopt de overheid risico’s. Deze risico’s liggen op veel terreinen. Door het karakter van het overheidswerk hebben deze risico’s vaak juridische aspecten. De juridische risico’s zijn de laatste jaren toegenomen. Een mechanisme om juridische risico’s te beheersen is de juridische kwaliteitszorg. Juridische kwaliteitszorg maakt juridische risico’s zichtbaar en daardoor beheersbaar. Binnen onze organisatie is al jaren met succes zorg en aandacht voor juridische kwaliteitszorg.

Om de juridische kwaliteit op een hoog niveau te houden en de juridische risico’s laag zijn voor 2019 o.a. de volgende maatregelen voorzien:

  • We gaan de inzet van mediation en mediationvaardigheden in primaire besluitvormingsfase en in bezwaarprocedures verhogen door het verzorgen van interne trainingen.
  • We gaan de gemeentelijke regelgeving checken op mogelijkheden om deze te verminderen en op actualiteit.
  • We gaan formats ontwikkelen voor veel voorkomende overeenkomsten.
  • We gaan een checklist ontwikkelen voor het aangaan (sluiten en ondertekenen) van een overeenkomst.
  • Om de bewustwording van de consequenties met betrekking tot onderhandelingen en het doen van toezeggingen te vergroten gaan we een Leidraad onderhandelingen opstellen