Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.

07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.

Wij zetten in op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen.
In 2019 zetten wij de lijn van meer maatwerk in het armoedebeleid door. Dit doen we door uitvoering te geven aan de specifieke regelingen gericht op armoede op basis van de Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid.