Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.

07.	Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.

Wij stellen relevante data over de wijk ter beschikking zodat iedereen zelf met initiatieven kan komen die aansluiten bij de behoefte vanuit de wijk. Als gemeente hebben we veel informatie beschikbaar. Die bundelen we per wijk in de Sociale Index. Ook hebben we met GEO-Informatie een visuele manier om informatie inzichtelijk te maken. Door het koppelen van verschillende databronnen kunnen we de informatie op een efficiënte manier vanuit één bron ontsluiten (éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik). Zie programma 4 bestuur en bestuurlijke samenwerking.